παράσταση χυτοσιδήρου (κωδικός: 235-03008)

Email

Περιγραφή

παράσταση χυτοσιδήρου με σχέδιο δικέφαλο αετό (διαστάσεις: 390 Χ 300 ΜΜ)